BÜTÖV AZƏRBAYCAN OCAQLARI
Şirvani Ədilli: Xocalı adlı bir faciəmiz var (şeir)

21:18 / 06-02-2021   /   baxış - 1220

Şirvani Ədilli

 

Xocalı adlı bir faciəmiz var (VİDEO-youtube)

Demə bu dünyada nəsibmiş bizə,
Xocalı adlı bir faciəmiz var,
Qanla yazılıbdır tariximizə,
Unutmaz heç zaman bu el, bu diyar,
Xocalı adlı bir faciəmiz var!

Orda bir el-oba, yurd talanıbdır,
Köksümüz üstündə od qalanıbdır,
Orda namusumuz tapdalanıbdır,
Allah göz ola kor, qulaq ola kar,
Xocalı adlı bir faciəmiz var!

Yoğruldu bu elin qanla torpağı,
Qılıncdan keçrildi körpə uşağı,
Çəkildi bir zülm, vəhşilik dağı,
Tanrı dərgahına çıxdı ahu-zar,
Xocalı adlı bir faciəmiz var!

Allahdır yaradan axı insanı,
O verib insana vücudu, canı,
Zülmün, vəhşiliyin var bir divanı,
Zülmünə məhkumdur zalım, zülmkar,
Xocalı adlı bir faciəmiz var!

Xocalı dildə bir dərd kəlməsidir,
Bir gün yox, bir əsrin faciəsidir,
Bu haray, bu fəryad haqqın səsidir,
Eşitsin bu dünya, olsun xəbərdar,
Xocalı adlı bir faciəmiz var!

Bəsdir qəmə batdıq, bəsdir hüzn, yas,
Babalardan bizə mərdlikdir miras,
Namərd yağılardan alaraq qisas,
Bir gün edəsiyik biz onları xar,
Xocalı adlı bir faciəmiz var!

Fevral, 1999Cəfər Cabbarlı: Azərbaycan bayrağına (şeir)
11:45 / 02-11-2022
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar: Azərbaycan (şeir)
14:04 / 25-10-2022
Sabir Yusifoğlu: Bu sevgİ – Türk… (şeir)
13:46 / 27-03-2022
Məmməd Araz: Ayağa dur, Azərbaycan (şeir)
13:21 / 03-04-2021
Səməd Vurğun: Yandırılan kitablar (şeir)
11:56 / 13-03-2021
Bəxtiyar Vahabzadə: Mənim ana dilim (şeir)
22:14 / 21-02-2021
Qabil: Mərsiyə (20 yanvar şəhidlərinə - şeir)
22:11 / 21-02-2021
Məmməd Araz: Məndən ötdü, qardaşıma dəydi... (şeir)
21:33 / 06-02-2021
Məmməd Araz: Azərbaycan – dünyam mənim (şeir)
20:47 / 06-02-2021
Qurban Təbiətoğlu: Bayrağım (şeir)
13:48 / 10-06-2020
Sayman Aruz: Bizləri TÜRK edən qanacaq... (şeir)
00:17 / 03-06-2020
Bəxtiyar Vahabzadə: Vətən marşı (şeir)
13:44 / 21-03-2020
Məmməd Araz: Vətən desin (şeir)
13:50 / 20-03-2020
Şirvani Ədilli: Tək vətən sevgisi bəsdir (şeir)
22:53 / 13-07-2019
Məhəmməd Hadi: Mən bir günəşəm... (şeir)
16:19 / 15-06-2018
Tofiq Bayram: Ana dilim (şeir)
23:46 / 21-02-2018