BÜTÖV AZƏRBAYCAN OCAQLARI
Sabir Yusifoğlu: Bu sevgİ – Türk… (şeir)

13:46 / 27-03-2022   /   baxış - 1585

Sabir Yusifoğlu 

 

Bu sevgİ  –  TÜRK…

 

Dünya qopsa dönən deyil yolundan,

Azadlığa susayan türk, acan türk.

Qılıncını gündoğanda sıyırıb,

Günbatana bayrağını sancan türk.

 

Bir kimsənin tapdalamaz haqqını,

Bir kimsəyə pay verməz öz haqqını.

Gir dünyanın yaddaşına bir tanı,-

Dərd önündə əyilibdi haçan türk?!

 

Kölgəsi də qılınclanan, daşlanan,

Hikkəsindən, qəzəbindən daş yanan.

Sinəsini yurda sarı tuşlanan

Süngülərə, güllələrə açan türk.

 

Yarasına köz basılar, qar dolar,

Təklənsə də, lap təklənmiş qurd olar.

Bu sevgini anlayammaz xırdalar,-

Bu sevgi – Türk, bu ürək – Türk, bu can – Türk!

 



Cəfər Cabbarlı: Azərbaycan bayrağına (şeir)
11:45 / 02-11-2022
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar: Azərbaycan (şeir)
14:04 / 25-10-2022
Məmməd Araz: Ayağa dur, Azərbaycan (şeir)
13:21 / 03-04-2021
Səməd Vurğun: Yandırılan kitablar (şeir)
11:56 / 13-03-2021
Bəxtiyar Vahabzadə: Mənim ana dilim (şeir)
22:14 / 21-02-2021
Qabil: Mərsiyə (20 yanvar şəhidlərinə - şeir)
22:11 / 21-02-2021
Məmməd Araz: Məndən ötdü, qardaşıma dəydi... (şeir)
21:33 / 06-02-2021
Şirvani Ədilli: Xocalı adlı bir faciəmiz var (şeir)
21:18 / 06-02-2021
Məmməd Araz: Azərbaycan – dünyam mənim (şeir)
20:47 / 06-02-2021
Qurban Təbiətoğlu: Bayrağım (şeir)
13:48 / 10-06-2020
Sayman Aruz: Bizləri TÜRK edən qanacaq... (şeir)
00:17 / 03-06-2020
Bəxtiyar Vahabzadə: Vətən marşı (şeir)
13:44 / 21-03-2020
Məmməd Araz: Vətən desin (şeir)
13:50 / 20-03-2020
Şirvani Ədilli: Tək vətən sevgisi bəsdir (şeir)
22:53 / 13-07-2019
Məhəmməd Hadi: Mən bir günəşəm... (şeir)
16:19 / 15-06-2018
Tofiq Bayram: Ana dilim (şeir)
23:46 / 21-02-2018