BÜTÖV AZƏRBAYCAN OCAQLARI
Məmməd Araz: Vətən desin (şeir)

13:50 / 20-03-2020   /   baxış - 3302

Məmməd Araz (1933-2004)

 

Vətən desin

 

Bu gün gərək

Hər anımız Vətən! – desin!

Qılıncımız, qalxanımız

Vətən! – desin

Ölənlərin əvəzinə

Qalanımız Vətən! – desin.

Vətən! – desin

Qəlbimizin hər duyğusu,

hər vurğusu

Vətən! – desin.

Fərqi yoxdur, harda olaq,

Zamanımız, məkanımız

Vətən! – desin

Çox yatdıq, çox mürgülədik,

Qoca millət!

Mürgülədik: qoşa-qoşa

Dağlarımız oğurlandı.

Çaylarımız, göllərimiz

oğurlandı.

Düzlərimiz, çöllərimiz

oğurlandı.

Oğurlatdıq!

İndi saysaq saya sığmaz,

Daha nələr, nələr oğurlanıb.

Yer üstündə xəzinələr,

Yer altında dəfinələr

oğurlanıb!

Qoca millət, hər andımız,

Amanımız,

Əgər varsa,

Zərrə qədər imanımız,

İmanımız Vətən! – desin

Hər yaxşımız, yamanımız

Vətən! – desin

Əli kəsik, dili kəsik

Uşaqlar var – hələ dustaq,

Körpə dustaq Vətən! – deyir.

Bu nə külək, bu nə bulud,

Bu nə yağış, bu nə qardı?

Didərginlər üzərində

susub durdu,

Vətən! – dedi,

Mürgülüsən, qoca millət:

Daha möhkəm, daha ötkəm

gəlsin səsin,

Vətən! – desin

Qoca millət, Bu gün gərək

Hər anımız Vətən! – desin.