BÜTÖV AZƏRBAYCAN OCAQLARI
Tural Turan: Güney mücahidlərinə (şeir)

21:43 / 12-02-2015   /   baxış - 691

GÜNEY MÜCAHİDLƏRİNƏ

De təbrizli qardaş, dilinə qurban;
Özgürlük bağıran dilin susmasın.
Tualet fırçasını ...
Farsa qapaz çırpan əlin susmasın.

Haqqını yedirtmə, nalsız atlara...
Soyusuzlar layiqmi şan urvatlara?...
Bu son qalxanışdı, sıxlaşsın sıra,
İçində uğlayan yelin susmasın!..

Dəmir dəyənəkdi əlinin içi,
Əyri buynuzuyla neylər ki, keçi?...
Bircə hayqırışa burxuldu qıçı,
Sənə arxa olan elin susmasın.

Oğullu -uşaqlı çıxın meydana,
Qərq edin Tehranı toza-dumana
Fars çoxdan bulayıb cırıq tumana...
Bizim dişi aslan-gəlin susmasın!

Bir fırça təhqiri coşdurdu qanı,
Farsın faşistlikdi dini, imanı.
Həp sizinlə bilin Tural Turanı,
İçindəki üsyan gölün susmasın!!!

Bakı, 09 güzdək 2015.

 

Aç sər, Səhənd üstə gömgöy bayrağı!!!

Farslar nal səsinə yadırğayıbdı,
Atlanıb meydanı çalxala, Təbriz.
Özgürlük yörəni lap haqlayıbdı, 
Önünə duranı ovxala, Təbriz.

Hanı bu qalxışın cəngi aşığı?!
Hayqırsın, farsları sürsün aşağı.
Yenə boşqabında murdar qaşığı,
Apar Urmugöldə yaxala, Təbriz.

Farsın hədyanları sabun köpüyü;
Genləri çürümüş bir hind kötüyü.
Sənin içindədir ALPIN BİTİYİ,
GƏL son dəfə püskür, nidala, Təbriz!

Meteyə taymıdır Əfrasiyabı?
Firdovsi Vaqifin yanında yabı.
Nəbimə tay olmaz Zalı, Zöhrabı,
Coş, bütün İranı yırğala, Təbriz.

Endir başın üstündən tösöy bayrağı,
Səni səndən alan bədöy bayrağı.
Aç sər, Səhənd üstə gömgöy bayrağı,
Onun haqqı çatır sığala, Təbriz.

Tural, göz yaşını dayandır daha,
Bizi fəryad yıxdı, bir də ki, noha.
Türkün qızıl qanı suyundan baha,
İçində ahları xırpala, Təbriz!!!

Tural TuranBakı, GÜZDƏK (noyabr) 2015.

.Tofiq Bayram: Ana dilim (şeir)
23:46 / 21-02-2018
Ələkbər Ələkbərov: Kimdir bu mənim (şeir)
01:26 / 29-08-2017
Tural Turan: Tatarlara səsləniş (şeir)
14:18 / 08-03-2017
Elşən İsmayıl: Ulu öndər Rəsulzadə (şeir)
15:32 / 02-02-2017
Əmrah Azad: Oxu, Türkün nəğməsini (şeir)
12:47 / 30-09-2016
Aytac Əzizova: 20 yanvar şəhidlərimizə (şeir)
22:12 / 20-01-2016
Türkanə Əaədova: Muğamatım (şeir)
22:11 / 19-01-2016
Məhəmməd Hadi: Qarışıq xəyallar (şeir)
20:31 / 21-10-2015
Midhət Camal Kubtay: On beş ili qarşılarkən (şeir)
01:44 / 26-07-2015
Aytac Əzizova: Həsrət qoydular (şeir)
23:50 / 17-04-2015
Əbdülxaliq Cənnəti: Bayrağımız (şeir)
22:08 / 23-12-2014
Cabir Novruz: Sevin Azərbaycanı (şeir)
22:07 / 23-12-2014
Bəxtiyar Vahabzadə: Ana dili (şeir)
22:05 / 23-12-2014
Süleyman Rüstəm: Dilimə dəymə (şeir)
22:02 / 23-12-2014
Rəna Dərbəndli: Ayırma Dərbəndi Azərbaycandan (şeir)
22:01 / 23-12-2014
Fəxrəddin Oruc Qəribsəs: Dəmirqapı Dərbənd (şeir)
21:53 / 23-12-2014