BÜTÖV AZƏRBAYCAN OCAQLARI
Bəxtiyar Vahabzadə: Ana dili (şeir)

22:05 / 23-12-2014   /   baxış - 724

Bəxtiyar Vahabzadə (1925-2009)

 

"Ana Dili" şeiri - VİDEO

 
 
                   ANA DİLİ
 
Dil açanda ilk dəfə ana söyləyərik biz,
"Ana dili" adlanır bizim ilk dərsliyimiz.
İlk mahnımız laylanı anamız öz südüylə
İçirir ruhumuza bu dildə gilə-gilə.
 
Bu dil, - bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır,
Bu dil, - bir-birimizlə əhdi-peymanımızdır.
Bu dil, - tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi.
Bu dil, - əcdadımızın bizə qoyub getdiyi
Ən qiymətli mirasdır, onu gözlərimiz tək
Qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə verək.
 
Bizim uca dağların sonsuz əzəmətindən,
Yatağına sığmayan çayların hiddətindən,
Bu torpaqdan, bu yerdən,
Elin bağrından qopan yanıqlı nəğmələrdən,
Güllərin rənglərindən, çiçəklərin iyindən,
Mil düzünün, Muğanın sonsuz genişliyindən,
Ağ saçlı babaların əqlindən, kamalından,
Düşmən üstünə cuman o Qıratın nalından
Qopan səsdən yarandın.
Sən xalqıının aldığı ilk nəfəsdən yarandın.
 
Ana dilim, səndədir xalqın əqli, hikməti,
Ərəb oğlu Məcnunun dərdi səndə dil açmış.
Ürəklərə yol açan Füzulinin sənəti,
Ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açmış.
Səndə mənim xalqımın qəhrəmanlıqla dolu
Tarixi varaqlanır,
Səndə neçə min illik mənim mədəniyyətim,
Şan-şöhrətim saxlanır.
Mənim adım, sanımsan,
Namusum, vicdanımsan.
 
Millətlərə, xalqlara xalqımızın adından
Məhəbbət dastanları yaradıldı bu dildə.
Moskvada Puşkinə heykəl qoyulan zaman,
Ona abidə qoydu bu dildə Şirvani də.
 
Bu dil, - tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi,
Bu dil, - əcdadımızın bizə qoyub getdiyi
Ən qiymətli mirasdır, onu gözlərimiz tək
Qoruyub nəsillərə biz də hədiyyə verək.
 
Ey öz doğma dilində danışmağı ar bilən,
Bunu iftixar bilən
Modalı ədəbazlar
Qəlbinizi oxşamır qoşmalar, telli sazlar.
Qoy bunlar mənim olsun.
Ancaq Vətən çörəyi,
Bir də ana ürəyi
Sizlərə qənim olsun.
 
Noyabr 1954.


Tofiq Bayram: Ana dilim (şeir)
23:46 / 21-02-2018
Ələkbər Ələkbərov: Kimdir bu mənim (şeir)
01:26 / 29-08-2017
Tural Turan: Tatarlara səsləniş (şeir)
14:18 / 08-03-2017
Elşən İsmayıl: Ulu öndər Rəsulzadə (şeir)
15:32 / 02-02-2017
Əmrah Azad: Oxu, Türkün nəğməsini (şeir)
12:47 / 30-09-2016
Aytac Əzizova: 20 yanvar şəhidlərimizə (şeir)
22:12 / 20-01-2016
Türkanə Əaədova: Muğamatım (şeir)
22:11 / 19-01-2016
Məhəmməd Hadi: Qarışıq xəyallar (şeir)
20:31 / 21-10-2015
Midhət Camal Kubtay: On beş ili qarşılarkən (şeir)
01:44 / 26-07-2015
Aytac Əzizova: Həsrət qoydular (şeir)
23:50 / 17-04-2015
Tural Turan: Güney mücahidlərinə (şeir)
21:43 / 12-02-2015
Əbdülxaliq Cənnəti: Bayrağımız (şeir)
22:08 / 23-12-2014
Cabir Novruz: Sevin Azərbaycanı (şeir)
22:07 / 23-12-2014
Süleyman Rüstəm: Dilimə dəymə (şeir)
22:02 / 23-12-2014
Rəna Dərbəndli: Ayırma Dərbəndi Azərbaycandan (şeir)
22:01 / 23-12-2014
Fəxrəddin Oruc Qəribsəs: Dəmirqapı Dərbənd (şeir)
21:53 / 23-12-2014